Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Jennailz en een cliënt waarop Jennailz deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Jennailz en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Jennailz en zijn ook in de salon beschikbaar. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Bij het maken van een afspraak gaat u altijd automatisch akkoord met de algemene voorwaarden